Prijscourant

Een prijslijst uit 1927Omdat in de loop van de jaren twintig de vraag naar radio-ontvangers steeds meer toenam, besloten Meerding & Goedhart in 1927 om op commerciële basis een eigen radioproduktie op te starten, met als merknaam het al genoemde MEGO. Dit betekende voor het bedrijf dat radio’s nu niet langer op speciaal verzoek samengesteld werden, maar dat er nu ook standaard produkten kwamen, die grootschalig geproduceerd werden, en aan de man gebracht moesten worden. Dit besluit werd in prijscourant nr. 1 als volgt verwoord:

Mego D4 Model M1
Mego D4 Model M1

“Door jarenlange ervaring en proefnemingen zijn wij erin geslaagd radiotoestellen te fabriceren die uitmunten boven alle in den handel zijnde radio-ontvangers. Alle radiogolven kunnen met onze apparaten zonder genereeren gesepareerd opgevangen worden. Na modulatie en versterking in verschillende volgorden nagelang type toestel worden deze golven op de natuurlijkste wijze in toonvorm door de luidspreker weergegeven. Deze weergave is iets nieuws, iets aparts in de geheele Radio Techniek, de buitengewoone helderheid en zuiverheid zoowel van het gesproken woord als muziektoon doet iedere luisteraar verwondering opwekken.”

Demonstratie in Sobriëtas in Helmond omstreeks 1923. Staande links K Meerding. Zittend links W Goedhart
Demonstratie in Sobriëtas in Helmond omstreeks 1923. Staande links K Meerding. Zittend links W Goedhart

De overgang naar een professionele fabricage van ontvangers was voor de firma slechts een kleine stap, omdat ze in de praktijk al enkele jaren zelf radio’s bouwden.

 

     

Geef een reactie

Mego Geschiedenis Index
Sluit
Scroll naar boven