De bezem erdoor

Winkel aan de Kromme SteenwegGedurende de jaren 60, haalden zij grondig de bezem door het bedrijf, dat in die tijd vele activiteiten aanbood, die door de snel voortschrijdende techniek absoluut niet meer rendabel waren. Hieronder vielen bijvoorbeeld de motorwikkelarij en de reparatieafdeling. Dit alles leidde ertoe dat het bedrijf zich na enige jaren hoofdzakelijk nog op installatie-activiteiten (elektrische licht- en krachtinstallaties) richtte. Nadat W. Meerding zich in 1979 terugtrok uit de bedrijfsleiding, werd dhr. H. van Nimwegen opgenomen in de directie. In 1986 zou van Nimwegen uiteindelijk het bedrijf overnemen, en daaraan ook zijn naam verlenen. Onder deze naam is het bedrijf vandaag de dag nog steeds gevestigd op een Helmonds industrieterrein. Ook de andere helft van MEGO, Goedhart, bestaat nog steeds, en is eveneens in Helmond op het industrieterrein gevestigd als Technisch Bureau Goedhart. Onder de naam Vibo heeft Goedhart nog drie vestigingen in Helmond en vier vestigingen buiten Helmond n.l. in Putten, Breda, Roermond en Brussel.

In Helmond bestaan dus nog steeds twee bedrijven die samen in het pionierstijdperk van de radio, hun steentje hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en promotie van de radio-ontvanger. En hoewel ze slechts gedurende korte tijd daadwerkelijk toestellen gebouwd hebben, heeft MEGO zijn voetsporen achtergelaten in de historie van de radio.

Helmond 1 September 1996.

     

Geef een reactie