Radio werkplaats

Klaas en Anna Meerding bij de radio. Kind is Hennie 1922

Achter en boven de winkel bevonden zich de werkplaatsen. De ruimte boven de winkel werd al snel in gebruik genomen als radio-werkplaats. Klaas Meerding, die binnen de firma Meerding & Goedhart de radio-pionier was, had al in 1920, als eerste in Helmond, een ontvangtoestel voor eigen gebruik gebouwd. De produktie van radio-toestellen was in de loop van de jaren twintig steeds meer opgevoerd. Deze toestellen werden op speciaal verzoek samengesteld. Er was nog geen sprake van een grootschalige, gestandaardiseerde produktie. Voor deze produkten werd de merknaam MEGO gebruikt, wat vanzelfsprekend staat voor MEerding & GOedhart.

In de periode van 1920 tot 1926 werd de eigen radio-produktie voor een groot deel aangewend ten bate van introducerende en promotionele activiteiten ten opzichte van het totaal nieuwe produkt “radio”. Hiervan getuigt de afbeelding hiernaast, waarop Klaas Meerding links van het biljart staat, waarop een complete ontvang-installatie is opgesteld. Met het zeer vroege drie-lamps
MEGO-ontvangtoestel, en de door andere firma’s geproduceerde luidsprekers en accu’s, verklaarde Meerding de werking en het belang van de radio aan de heren van de Helmondse drankbestrijding. Ook zijn er in een Helmondse bioscoop demonstratie-avonden georganiseerd, waarbij de Heer Hulstijn, chef van het Persbureau der Philips-fabrieken, namens Philips het woord voerde.

De afbeelding hierboven getuigt van een demonstratie-avond die op drie maart 1926 plaats vond in de “Scala Bioscoop”. Links Willem Goedhart, rechts Klaas Meerding. Een grote variatie aan ontvangers, luidsprekers en diverse randprodukten werden in samengang met deskundige uitleg aan het Helmondse publiek getoond. Pronkstuk en tevens publiekstrekker van deze avond was de enorme krachtluidspreker van de firma “Brown” (zie foto, geheel links), die de dagen voor de demonstratie op een T-Ford gemonteerd door de stad werd gereden, om zo reclame te maken voor de demonstratie-avond.

Geef een reactie

Mego Geschiedenis Index
Sluit
Scroll naar boven